Polityka prywatności

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gabinet fizjoterapii Weronika Adamowska z siedzibą w Bydgoszczy 85-080 przy ul. ks. H. Kołłątaja 9/205.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • zawarcia umowy o świadczenie usług przez fizjoterapeutę lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h  RODO),
  • udzielania świadczeń zdrowotnych (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO), 
  • kontaktu w sprawie przypomnienia o wizycie lub jej przełożeniu jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO),
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń fizjoterapeutycznych. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwości umówienia wizyty i wykonania świadczenia.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane:

  • podmiotom współpracującym z Administratorem,
  • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa,
  • dostawcom oprogramowania służącego do komunikacji  oraz prowadzenia dokumentacji medycznej.

6. W celu ochrony danych osobowych Administrator oświadcza, iż przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem oraz nie ma zamiaru przekazywać ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej a także stosować zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawie danych osobowych.

7. Administrator zapewnia prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku wątpliwości lub uzyskania dodatkowych informacji, co do Polityki Prywatności, wskazany jest kontakt z Administratorem.

Scroll to Top